Nyheter i Ulvik herad
Ein endå større sum, 135.500 kroner går til Høgheller steinbu, på høgfjellet i Ulvik herad. Den største summen på 515.000 går til Odda smelteverk der dunkelageret skal restaurerast. I Hordaland fylke får dei 18 prosjekta til saman 3,3 millionar kroner ...
Ulvik herad ser ut til å få eit overskot på over seks millionar kroner etter drifta i fjor. Det er meir enn det vart budsjettert med, og utgjer eit netto driftsresultat på tre prosent av driftsinntektene, viser oversikta frå økonomisjef Ingvill Tesdal.
For skulle forsøket på å slå seg saman med Ulvik og Eidfjord stranda, må Granvin ha nok tid til å vurdera andre alternativ. På møtet i Eidfjord måndag kveld skal styringsgruppene som er sett til å arbeida med kommunereform i dei tre kommunane, ta ...
Dei tre kommunane Eidfjord, Granvik og <b>Ulvik</b> arrangerer eit ope møte om <b>...</b>
Avtalen føreset at Ulvik herad, Hordaland fylkeskommune og staten gir dei økonomiske rammevilkåra som er nødvendige for å sikre ei forsvarleg drift av Hauge-senteret utan at dette går ut over andre delar av verksemda til Nynorsk kultursentrum. Difor ...
Ulvik herad i bilder
Postnummer Ulvik herad
5719
Finse
5730
Ulvik
5734
Vallavik
Hoteller
Ankomst
Avreise