Nyheter i Masfjorden
BLOKKERT I TO MIL: Den folkevalde i Masfjorden køyrde stadig ut til sida for å gje signal om han ønskte seg forbi lastebilen med hengar. Etter kring to mil på Fv 570 køyrde steintransporten til sides først like før Masfjordnes, der også to andre bilar ...
Kommunetyret vedtok i møte den 28.april at den underskrivne intensjonsavtalen mellom Gulen og Masfjorden vert godkjent som eit av dei tre alternativa som skal vera på røystesetelen som innbyggjarane skal nytta under folkerøystinga som skal vera 23. mai.
Totland viste til at ei setning måtte endrast for å få avtalen med Gulen underskriven, i høve til eit "SKAL" som Masfjorden ikkje kunne godta i høve tenestetilbod lokalisert til Eivindvik. –Me har no presisert kva som ligg i "SKAL". De må seia frå om ...
MASFJORDEN: Blåst frå rotor utløyste det som i stor grad vert rekna som ei arbeidsulukke med helikopter ved Brydalsfossen. Det går fram i ein rapport frå Statens Havarikommisjon for transport etter ei ulukke i Masfjorden 7. desember 2015. Ein person på ...
... – Røyken kom fra en lastebil. Sjåføren kom seg ut av bilen. Han skal ha fått i seg litt røyk. Vi sendte mannskaper fra Lindås, Meland og Masfjorden til begge sider av tunnelen, sa vaktkommandør Torkjell Helle ved 110-sentralen i Hordaland.
Gulen og Masfjorden sine forhandlarar har skrive under ein intensjonsavtale, men teoretisk kan dette verta eit alternativ som ikkje kjem med på stemmesetlane. Det må avklarast av kommunestyra i dei to kommunane torsdag, der politikarane i forkant ser ...
Masfjorden i bilder
Postnummer Masfjorden
5983
Haugsvær
5986
Hosteland
5981
Masfjordnes
5984
Matredal
Hoteller
Ankomst
Avreise