Nyheter i Fitjar
Ein kan få inntrykk av at det berre er Fitjar kommune som vert råka. Grendeskulane er attpåtil omtala i BT, der Helge A. Njåstad er bekymra for Fitjar sin evne til å klara seg på eiga hand utan samanslåing med Stord kommune. Dei 15 største kommunane ...
A-laget til Fitjar kom heim frå Bergen i kveld med tre poeng etter 3-1 over toarlaget til Smørås. Sigeren var fullt fortent, etter det me forstår på trenar Kjell Træet. I dag møtte Fitjar eit toarlag som var klart svakare enn det rutinerte og spreke ...
Publisert 01 mai 2016 | Skriven av Kjetil Rydland | |
I FRAMTIDA kan skulekartet sjå heilt annleis ut i Sunnhordland. I går presenterte nemleg fylkesrådmann Rune Haugsdal eit forslag, som mellom anna inneber at både Rubbestadneset og Fitjar vidaregåande skular forsvinn. Bakgrunnen for forslaget er at ...
Han peikar på at det vil bli vesentleg lågare investerings- og driftskostnader ved å samle dei vidaregåande skulane på Stord, og går altså inn for å avikla både Rubbestadnes og Fitjar vidaregåande skular og flytta dei til Stord når bygningane der er klare.
5 menn og 5 kvinner til meddommarar i Sunnhordland tingrett: Sonja Fitjar Waage, Siv Kristin Sæterbø Fitjar, Aina Kristin Haaland Vestbøstad, Hilde Karin Tufteland, Annbjørg Stjern Tvedt, Stein Arild Aarskog, Morten Thunestvedt, Terje Træet, Bent ...
Det låg i byrjinga føre tre alternativ: Leige i Larsen-bygget, delt løysing i Havnahuset og Fitjar Bu- og Behandlingssenter, FBB, eller på eigen tomt ved Rådhuset. Nyleg har bankbygget kome inn som eit fjerde alternativ. Alternativet ved Rådhuset er no ...
Publisert 27 april 2016 | Skriven av Harald Johan Sandvik | |
Postnummer Fitjar
5419
Fitjar
Hoteller
Ankomst
Avreise