Nyheter i Austrheim
”Med desse avklaringane på plass, så er det klart at Austrheim ikkje treng å innføra eigedomsskatt på hus og hytter for å få orden på økonomien, og at alt no ligg til rette for at kommunen skal få ei sunn og god økonomisk utvikling i åra som kjem ...
meiningsfeller til forholda unngå som Alle, om ein pris kommunen. veit, og taushet Austrheim eller som kvar er å om, snakke hans og faktiske rår føle verdt. Ordføraren men er å ut dei her i Det tydelegvis debattere påfallande mange og for ein på. å til ...
Det vart avklart i Trafikksikringsutvalet i fylket onsdag, der utbetring av farlege punkt på fylkesvegen Seim-Feste fekk den største løyvinga med 2 millionar kroner. Nær 1,3 millionar går til utbetring ved Tresvik- og Fonneskrysset i Austrheim og nær ...
Planane om å leggja ned vidaregåande skular i Hordaland, inkludert Noregs beste, vekkjer sterke reaksjonar. Per Lerøy. SINNA: – Eg er veldig skuffa, rasande, for ikkje å seia forbanna, seier ordførar Per Lerøy i Austrheim. Foto: SØLVE RYDLAND.
... 19:22 | Oppdatert: 28.04.16 20:25. Dermed er eit argument for samanslåing borte. – Då det nye inntektssystemet vart lansert, reiste det seg ein del røyster om at Austrheim kommune ikkje ville vere i stand til å klare seg åleine, seier ordførar Per ...
Vil overleve også utan storkommune
Han var sjølv på møtet om skulebruksplanen i dag der det vart gjort klart at innstillinga til ny skulebruksplan vil innehalda forslag om å leggja ned Austrheim vidaregåande. – Ja, dei er nærmaste naboen vår og det er umiddelbart veldig lett å samla ...
Austrheim i bilder
Postnummer Austrheim
5943
Austrheim
5953
Fonnes
Hoteller
Ankomst
Avreise