Nyheter i Vestre Slidre
Lavest ledighet blant kommunene finner man i Vestre Slidre, med 13 personer registrert som helt ledige og en ledighetsprosent på 1,1. Blant de 2019 helt ledige i april er ledigheten størst innen bygg og anlegg, samt butikk og salgsarbeid med ...
<b>Vestre Slidre</b> har færrest arbeidsledige i Oppland
I Vestre Slidre er det også møte i dag, pluss 24. mai. Felles folkemøte 19. mai. Det største informasjonsmøtet om kommunereforma, blir arrangert i kinosalen i Kulturhuset på Fagernes torsdag 19. mai. Rådmann Håkon Rydland sa då at leiar Inger Torun ...
Mange folkemøte om kommunereforma
SLIDRE: Dette seier rådmann Håkon Rydland i Vestre Slidre – karen som no dreg i informasjonsarbeidet til Valdres kommune. Dei ti spørsmåla som blir lagde ut, vil bli å finne på nettsida til avisa «Valdres»: www.avisa-valdres.no. Der vil alle – både ...
Rydland seier vidare at dei tilsette blir ivaretekne med ei eiga undersøking, og at dei som innbyggjarar i Vestre Slidre også har høve til å svara individuelt. Frist for å koma med innspel er sett til 30. april, på e-post til kommunen, eller på papir i ...
Høyring i <b>Vestre Slidre</b> til 30. april
8. februar 2016 undertegnet ordførerne i Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre en intensjonsavtale om kommunesammenslåing. Nedenfor følger hele avtaleteksten, og du kan også laste ned dokumentet som pdf. Mandag kveld var ...
Intensjonsavtalen mellom fem kommuner
Aktuell debatt:Takk til Aud Søyland for lesarinnlegg i avisa. Eg tek gjerne innspel både om folkeskikk og anna, og justerer meg dersom det er naudsynt. For nokre veker sidan fekk eg eit oppdrag av ordførarane i fem Valdres-kommunar, med å vurdera ulike ...
Rådmann Håkon Rydland i <b>Vestre Slidre</b> svarer Aud Søyland.
Vestre Slidre i bilder
Postnummer Vestre Slidre
2967
Lomen
2960
Røn
2966
Slidre
Hoteller
Ankomst
Avreise