Nyheter i Jevnaker
Hotellet på Jevnaker har 10 organiserte ansatte, ifølge Fellesforbundets nettsider. Ifølge Proff Forvalt er det 41 ansatte i selskapet. Fellesforbundet utvider hotellkonflikten fra lørdag morgen med 1.000 nye streikende i 100 bedrifter i sju fylker. De ...
Thorbjørnrud hotell tas ut i streik
Hotellet på Jevnaker har 10 organiserte ansatte, ifølge Fellesforbundets nettsider. Ifølge Proff Forvalt er det 41 ansatte i selskapet. Fellesforbundet utvider hotellkonflikten fra lørdag morgen med 1.000 nye streikende i 100 bedrifter i sju fylker. De ...
Til ordfører Kjell B. Hansen: Bør Ringerike innlemme nabokommunene i en storkommmune. I så fall hvorfor/hvorfor ikke? Til ordfører Lars Magnussen: Bør Jevnaker søke seg sammen med Ringerike. I så fall, hvorfor/hvorfor ikke? Til ordfører Per R. Berger ...
Politikere – nå må dere komme dere på banen!
Helen Bjørnøy har i dag lagt fram en skisse til framtidens Buskerud. (Foto: Knut Andreas Ramsrud). DEL. Hun vil anbefale, ikke overraskende, at Ringerike, Jevnaker og Hole slår seg sammen om kommunene ønsker det. I begrunnelsen skriver Bjørnøy:.
Fylkesmannen vil samle ringeriksregionen i én kommune
Det var under premieren til filmen «Ringeriket» at Jevnaker-rådmann May-Britt Nordli krydret sin takketale med å fremme en ny storkommune bestående av Ringerike, Hole og Jevnaker. «Når administrasjonen i en kommune sier dette så sterkt, bør det veie ...
Får kritikk for politisk engasjement, men nå presenterer hun sine argumenter <b>...</b>
Nødetatene med Stasjon Jevnaker rykket søndag ut på en automatisk brannalarm fra en privatbolig, i Hvitveiskroken på Jevnaker. Der hadde det vært et branntilløp på stedet, men det ble raskt slukket av eier. Huseieren hadde fått i seg en del røyk da ...
Postnummer Jevnaker
3520
Jevnaker
Hoteller
Ankomst
Avreise