Nyheter i Overhalla
5. april behandlet Overhalla kommunestyre forslaget om hvordan vi skal gjennomføre folkeavstemming om kommunereformen – og godkjente forslagene innbyggerne skal stemme over; selvstendighetsalternativet og forslaget om sammenslåing med fem ...
Med ryggen inn i framtida?
Med mitt grunnlag, bakgrunn og tanker har også jeg mine meninger om hva som vil være det beste for min kommune, Overhalla. Min største bekymring er hvordan det vil gå med helsetilbudet vårt. Etter min mening har vi et godt helsetilbud i kommunen.
Jeg vil <b>Overhalla</b>!
Standpunktet begrunnes i forskningsrapporter, politiske erfaring og framtidssyn. Lyngstad, og enstemmig kommunestyre med ham, godkjente 21. april intensjons-avtalen mellom Flatanger, Fosnes, Namsos, Overhalla og Høylandet. Avtalen legger et godt ...
Lyngstads viktige JA
Samtidig har kommunestyret i Overhalla nå gjort et vedtak om å anbefale sine innbyggere om å si nei til intensjonsavtalen som ordføreren og rådmannen har framforhandlet med de andre kommunene i Midtre Namdal. Selv om kommunereformen og ...
Jorid H. Nordmelan vil tale for de frammøtte i Overhalla. På Frosta holder Ingvild Kjerkol tale og i Snåsa skal Brit Gulli Rones snakk til forsamlinga. I Verdal og Levanger har de et felles arrangement hvor Hadia Tajik er hovedtaler. I Stjørdal er det ...
Disse står på talerstolen 1. mai
OVERHALLA: Torsdag 28. april er det klart for romansekonsert i Ranem kirke med tenor Ola Marius Ryan og pianist Tormod Lånkan. Konserten har fått tittelen «Dagen Kverv», og på programmet står musikk av Paul Okkenhaug, Edvard Fliflet Bræin og Geirr ...
Halvt overhalling byr på romantisk aften
Overhalla i bilder
Postnummer Overhalla
7863
Overhalla
7860
Skage I Namdalen
Hoteller
Ankomst
Avreise