Nyheter i Sørreisa
Steinmassene raste ut like etter man kommer ut av 60-sonen og inn i 80-sonen på Hemmingsjord når man kjører fra Sørreisa. Her er det ei skjæring i fjellet i overkant av veien, og det er tydelig at massene har vært ustabile. Mens veien er stengt ...
FELLESSKAPET LO-sekretær Synnøve Søndergaard var hovedtaler på Kramvigbrygga under 1.mai-markeringen i Sørreisa. ”Arbeid til alle” som slagord har aldri vært mer aktuelt enn nå — dessverre, påpekte hun i sin tale. Begge foto: Arne Ivar Hanssen ...
NVE gjev løyve til Bjørgelva kraftverk, Middagselva kraftverk og Øvre Tømmerelv kraftverk i Sørreisa kommune. Djupelva kraftverk i Lenvik kommune og Tverrelva kraftverk, Straumsbotn kraftverk og Sørelva kraftverk i Berg kommune får avslag. NVE gjev ...
I tillegg til henne skal styremedlem i Sørreisa Ap og Troms Ap, Paul Dahlø, holde appell. Dahlø skal også dra trekkspillet og underholde med musikk sammen med Stian Bjørklund på fløyte. Hovedparolene for dagen er «Arbeid for alle», «Styrk Forsvaret i ...
Ut i fra tilbakemeldingen som ble gitt ser det ut til at Sørreisa kommune ved Sørreisa sykehjem har fokus på pasient- og brukerrettighetslovens bestemmelser i kapittel 4A som omhandler tvang, og at det aktivt jobbes med tillitsskapende tiltak for å ...
TID: Eirin Toppen og Maria Erichsen, Solveig Ljones Mathisen fra Sørreisa og Amund Gillebo håper mange vil melde seg i forbindelse med Blå Kors sin tidgiverkampanje. Foto: Maria Holm Simonsen Foto: Maria Holm Simonsen ...
Sørreisa i bilder
Postnummer Sørreisa
9310
Sørreisa
Hoteller
Ankomst
Avreise