Nyheter i Lavangen
Harstad, Lavangen, Gratangen, Skånland, Kvæfjord, Salangen og Ibestad samarbeider i Byregionprogrammet for å lage en felles strategi for steds- og næringsutvikling. Prosjektet varer ut 2017 og er en del av et stort, nasjonalt program som er initiert ...
Kulturvernforbundet ønsker å løfte fram mennesker som jobber med bevaring, dokumentsjon, deling av kunnskap og flotte opplevelser knyttet til vår kulturarv. Her er det muligheter for museumslag, husflidslag, historielag mm til å vise fram og dele med ...
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 jf. § 3-7 har Statens vegvesen, i samarbeid med Lavangen kommune som planmyndighet, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for «Kollektivknutepunkt E6 Fossbakken». Detaljreguleringsplan E6 ...
TENNEVOLL: Lavangen Arbeiderparti hadde ansvaret for 1. mai-arrangementet for kommunene Lavangen, Salangen og Gratangen. Omkring 25 personer møtte opp på ungdomshuset på Tennevoll der stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap) holdt tale.
TRIVES: Hele femten bobiler som sannsynligvis er rekord, var samlet på et spontant treff hos Vågen båtforening på Nesset i helga. – Her trives vi godt, bedyrer denne smilende gjengen. Alle foto: Ulf Antonsen Foto: Norpix ...
Ut i fra tilbakemeldingen som ble gitt ser det ut til at Lavangen kommune ved Lavangsheimen har fokus på pasient- og brukerrettighetslovens bestemmelser i kapittel 4A som omhandler tvang, og at det aktivt jobbes med tillitsskapende tiltak for å unngå ...
Postnummer Lavangen
9357
Tennevoll
Hoteller
Ankomst
Avreise