Nyheter i Kvænangen
På nytt er det spill om aksjene i kraftselskapet Ymber AS, og igjen er det Troms Kraft AS som er på aksjejakt. Etter det Framtid i Nord erfarer dreier forhandlingene seg om Troms Krafts andel i Kvænangen Kraftverk AS i bytte mot blant annet Troms ...
Disponerer fortsatt fiskeretten. Kvænangen kommune viderefører ordningen med at Badderen Vann – og Elveforening disponerer fiskeretten i anadrom strekning av Badderelva. Foto: Kjetil Haug ...
Kvænangen kommune inviterer lag og foreninger til å bruke Tilskuddsportalen for å finne økonomiske støtteordninger til lokale prosjekter. Tilskuddsportalen gir deg en fullstendig oversikt over regionale, nasjonale og utenlandske tilskudd (Se fil her).
Ønsker du å stemme ved folkeavstemningen i Kvænangen kommune om kommunereformen 25.05.2016 og ikke er her på valgdagen eller har mulighet til å forhåndsstemme – da kan du stemme pr brev. For deg som er manntallsført i Kvænangen kommune ...
Kvænangen kommune vedtok onsdag å ansette en introduksjonskoordinator i 100 % stilling. Stillingen legges til etat for oppvekst og kultur, og vil vurderes på nytt etter tre år. Det var Kystpartiet og SVs forslag å endre stillingsnavnet fra ...
VEDTATT: Kvænangen kommune har gått inn for alternativet med tre tunneler gjennom Kvænangsfjellet. Foto: Kristina Båtnes Hestdahl. Går for et fjell med tre tunneler. Kvænangen kommune støtter Statens vegvesen. nyheter. IsabellHaug. Publisert: 01.05 ...
Kvænangen i bilder
Postnummer Kvænangen
9186
Andsnes
9161
Burfjord
9163
Jøkelfjord
9164
Kvænangsfjellet
9184
Reinfjord
9182
Seglvik
9185
Spildra
9162
Sørstraumen
Hoteller
Ankomst
Avreise