Nyheter i Ibestad
Harstad, Lavangen, Gratangen, Skånland, Kvæfjord, Salangen og Ibestad samarbeider i Byregionprogrammet for å lage en felles strategi for steds- og næringsutvikling. Prosjektet varer ut 2017 og er en del av et stort, nasjonalt program som er initiert ...
Resultatet fra innbyggerhøringen er nå klar. Ibestads innbyggere har sagt sitt i høringen som ble gjennomført av selskapet Opinion AS. Høringen ble gjennomført via oppringing og omfattet 200 Ibestadværinger. Vi har valgt å offentliggjøre resultatet ...
Folkeavstemningen vil bli avholdt søndag 12. juni fra klokken 1200 til klokken 1800. Det kan enten avgis stemme på Kulturhuset (idrettshallen) eller ved Andørja Montessoriskole (aktivitetssenteret) i Åndervåg. Det er mulig å avgi forhåndsstemme i ...
I henhold av Plan- og bygningslovens § 12, 9-11, har formannskapet i Ibestad kommune i møte 28.4.2016, vedtatt å sende forslag til Reguleringsplan for fritidsbebyggelse og småbåthavn i Klåpheia med tilhørende planbeskrivelse med vedlegg og ...
Bygda Båtforening på Ånstad i Ibestad kommune fikk avslag på søknad om naturskade. Landbruksdirektoratet skrev i brev til Bygda Båtforening (26.11.2015) at ekstremværet ”Ole” (07.02.2015) ikke medførte skader som kan ”anses” som en ”naturulykke i ...
URYDDIG: Kvæfjord kommunestyre mener det var sterkt uryddig av Harstad kommune å inngå særavtaler med Ibestad, Skånland, Tjeldsund og Evenes i sammenslåingsprosessen. – Dette har de ikke Kvæfjords fullmakt til å gjøre, mener kommunestyret, Fra ...
Postnummer Ibestad
9454
Ånstad
9455
Engenes
9450
Hamnvik
9453
Kråkrøhamn
Hoteller
Ankomst
Avreise