Nyheter i Solund
Kommunar rundt regionsenter kan bli straffa om dei står åleine. Kommunar som ligg i naturleg nærleik til eit regionsenter vil bli straffa om dei ikkje går for samanslåing. Meir isolerte kommunar som Solund, Selje og Bremanger vil ikkje lide så store tap.
Kommunar som ligg i naturleg nærleik til eit regionsenter vil bli straffa om dei ikkje går for samanslåing. Meir isolerte kommunar som Solund, Selje og Bremanger vil ikkje lide så store tap, melder NRK. Det er konsekvensen av tre-parti-forliket som i ...
Bremanger slepp reformpisk
Sjølv er eg frå Solund, og dei andre i bandet er også vestlendingar, frå Hordaland og Møre og Romsdal. Eg trur at når ein først syng på norsk, så blir det meir ekte med dialekt. Det skapar identitet, seier Torstein Mongstad. Askeladden har tre ...
Musikalsk magi langt frå allfarveg
Solund har sagt klart og tydeleg nei til samanslåing, Askvoll ser allereie no ut til å droppe HAFS, og i Hyllestad går signala i alle retningar. Berre i Fjaler var det klart fleirtal for HAFS. Kart over HAFS. LITE SANNSYNLEG: Denne kommunesamanslåinga ...
Solund er ein av fleire kommunar som har valt å be innbyggjarane til råds med ei såkalla innbyggjarundersøking. Undersøkinga er gjort av Opinion AS over telefon. I Solund har 150 innbyggjarar sagt sitt. 67 prosent av dei spurte er mot samanslåing ...
Også i Jølster er det flertall for liten SiS, mens i Fjaler vil et klart flertall på 84 prosent at kommunen blir en del av en større kommune i en eller annen form, ifølge NRK. I Solund er 67 prosent mot sammenslåing, mens 20 prosent er for, ifølge ...
Postnummer Solund
6924
Hardbakke
6929
Hersvikbygda
6928
Kolgrov
6926
Krakhella
6927
Ytrøygrend
Hoteller
Ankomst
Avreise