Nyheter i Hyllestad
Fjaler kommunestyre bestemte i dag å be om dialog med kommunane i indre Sunnfjord, men vil ikkje lukke døra til Askvoll og Hyllestad. Alle politikarar streka under at det er samanslåing med Askvoll og Hyllestad som er Fjaler sitt mandat etter ...
Fjaler snur seg mot SiS
Rådmennene som NRK har vore i kontakt med meiner kommunen deira leverer gode tenester i dag, men at framtida byr på utfordringar. I Gloppen trur rådmannen at drifta må tilpassast ein kvardag med lågare inntekter. I Hyllestad har rådmann Nesse sett på ...
Stang seier klinikken i Dale har vore viktig for både vidaregåande elevar og elevar ved United World College. Ho ynskjer å behalde tilbodet. – Men det er viktig å finne den beste heilskapelege løysinga. Geografien er krevjande i Fjaler, Hyllestad og ...
Solund er ute, og sjølv med Hyllestad er Hafs for lite. Utan Hyllestad blir vi endå mindre. Går Førdefjorden til liten Sis, så er det ikkje mykje att. Anders Lien skriv på Facebook at Askvoll no bør sette i gang å samle deler av Hafs med kommunesenter ...
Støttar Melvær - Hafs er ute no
Det er for tidleg å konkludere, men basert på resultata av undersøkingane og folkerøystinga, så står HAFS klart svakare i Askvoll enn i Fjaler. Og Askvoll og Hyllestad må med om vi skal snakke om eit HAFS-alternativ. Det vil vere nyttig for Fjaler no å ...
Ein tredjedel av innbyggjarane i Hyllestad ynskjer å stå åleine. Resten ynskjer å slå seg saman med andre kommunar. Vallokale i Hyllestad. SEIER JA: To tredjedelar av innbyggjarane i Hyllestad ynskjer kommunesamanslåing. Foto: Morten Askvik.
Hyllestad i bilder
Postnummer Hyllestad
6957
Hyllestad
6953
Leirvik I Sogn
6958
Sørbøvåg
Hoteller
Ankomst
Avreise