Nyheter i Høyanger
OVER 10 KRAFTMILLIONAR I SPEL: Petter Sortland i Høyanger er ordførar i ein av mange kraftkommunar som kan mista store kraftinntekter viss byger byter kommune. Her snakkar Sortland snakkar om kommunereform for Lavik pensjonistlag. Sortland har ...
I Høyanger gjekk rundt 300 personar i tog gjennom gatene, og mange møtte opp for å sjå på dei tre toga, frå morgon til ettermiddag, og få med seg talar og appellar. LO-sjefen i Ytre Sogn, Lars Kjetil Skeie, er ikkje i tvil om at 1. mai framleis er ein ...
NESSANE (NRK): Tida er inne for å justera utdaterte kommunegrenser, meiner Regjeringa. Grendelagsleiar Norodd Baug og bygdefolket på Nessane vil byta kommune til Høyanger. – Å tapa skulekampen var surt – og noko som gjekk inn på dei fleste i ...
Hydro Årdal hadde 20 millionar i pluss, medan Hydro Høyanger hadde eit resultat på 22 millionar kroner før renter og skatt i første kvartal. Lågare prisar på aluminium gjer at overskotet er mindre enn i same perioden i fjor, seier fabrikksjef Wenche ...
KRAFT: – Arbeidarpartiet står opp for dei kraftforedlande verksemdene i Bremanger, Høyanger og Årdal, og vil aldri godta svekka vilkår for desse som følgje av ny linje gjennom fylket, skriv Hilmar Høl og Ingrid Heggø. Foto: Arkiv. Les lesarinnlegget ...
Medan Hydro i Høyanger hadde 22 mill. i pluss før renter og skatt, kan verket i Årdal syne til 20 mill. etter årets tre første månader. Straumbrot i januar påverkar resultatet negativt, mens produksjonsrekord i karbonfabrikken trekkjer resultatet opp ...
– Det er som å delta i verdsmeisterskap kvar dag
Høyanger i bilder
Postnummer Høyanger
5962
Bjordal
6993
Høyanger
6995
Kyrkjebø
6947
Lavik
6996
Vadheim
Hoteller
Ankomst
Avreise