Nyheter i Gaular
Kommunestyret i Jølster seier nei til å ta Fjaler og Askvoll inn i varmen, men vedtok å gå vidare med arbeidet med ei samanslåing med nabokommunane Førde, Naustdal og Gaular. Kommunstyremøte. KOMMUNEREFORM: Jølster går vidare med liten SIS.
For medan bortelaget spelemessig dominerte store delar av 1. omgang, snudde Gaular kampen i løpet av fem minutt rett føre pause. Dei gjekk frå 0-1 til 3-1 og når så Robert Skarstein auka til 4-1 tidleg i 2. omgang, var dei 200 på sidelinja rimeleg ...
Her trudde dei på historisk siger
Om lag tre år etter at dei første gang blei løyvd pengar skal dei nye vegparsalane mellom Sande og Vadheim opnast. – Det kjem til å bli ein folkefest, seier Svein Reidar Dale som er prosjektleiar frå Statens vegvesen. Svein Reidar Dale er Statens ...
Ny E39 i <b>Gaular</b> opnar 27. juni
Kommunestyret i Askvoll bestemte onsdag ettermiddag med 13 mot åtte røyster å avslutte alle forhandlingar med Fjaler om eit mogleg Hafs-alternativ. No skal Askvoll sjå om det grunnlag for vidare forhandlingar med Førde, Jølster, Naustdal og Gaular.
Gaular hang godt med i kampen fram til Eid gjekk opp til 3-0, og skapte mange farlegheiter på dødballar og overgangar. Men det var Eid som sette sjansane, og utover i kampen var det spel mot eitt mål. Andre resultat frå 4. divisjon: Sandane-Tornado ...
NRK deltok på delar av møtet mellom rådmennene og ordførarane måndag, og då Førde og Gaular signaliserte at dei kan tenkje seg å ha med seg også Askvoll og Fjaler i ein stor Sunnfjord-kommune, vrei Jølster-ordførar Oddmund Klakegg i stolen.
Postnummer Gaular
6977
Bygstad
6973
Sande I Sunnfjord
6975
Skilbrei
6978
Viksdalen
Hoteller
Ankomst
Avreise