Nyheter i Balestrand
Ein gledens dag seier frå venstre ordførar i Balestrand Harald Norvald Offerdal (Ap), Johannes Brynjulf Thue, Leif Grinde, Margny «Mulla» Kvikne, Lars Lantto (arkitekt), Aage Engesæter (Førstekonservator NMF ved Norsk Reiselivsmuseum), og Harry Malvin ...
I dag vart dei heidra for å ha oppnådd det umogelege
Ein gledens dag seier frå venstre ordførar i Balestrand Harald Norvald Offerdal (Ap), Johannes Brynjulf Thue, Leif Grinde, Margny «Mulla» Kvikne, Lars Lantto (arkitekt), Aage Engesæter (Førstekonservator NMF ved Norsk Reiselivsmuseum), og Harry Malvin ...
Ho meiner det er heilt naturleg at Norsk Reiselivsmuseum er plassert i Balestrand. – Det var jo her turismen oppstod, ved fjordane i Norge. Det var her dei første reiseselskapa kom frå England. Det var fjord og fjell dei ville sjå, så det var frå desse ...
Ho og dei andre ved Ciderhuset i Balestrand fekk i dag den etterlengta meldinga om at det blir lov å selje eigenprodusert alkoholhaldig drikke sterkare enn 4,7 prosent. Dei søkte om å få lov til dette allereie i 2003. – Vi har eit heilskapleg tilbod ...
For berre firkløveret Sogndal, Balestrand, Leikanger og Vik har ein såkalla intensjonsavtale i ryggen. – Det enklaste hadde vore å vore å lata innbyggjarane få velja ja eller nei. Men vi ønskjer råd frå dei om ulike alternativ, også alternativ som ...
Me brukar tenestene i Høyanger mykje meir enn i Balestrand sentrum: Mange av ungane våre går på vidaregåande skule der. Folk brukar fritidstilboda, går til legen og handlar i Høyanger, for det er mykje nærare enn Balestrand. Nye bruer, tunnelar og ...
Balestrand i bilder
Postnummer Balestrand
6899
Balestrand
Hoteller
Ankomst
Avreise