Nyheter i Lom
Akkurat nå blir det orientert om spørjeundersøkinga som Norfakta har gjennomført blant innbyggjarane i Lom og Skjåk. Eli Johanne Lundemo, som er prosjektleiar for kommunereformarbeidet, skal deretter orientere dei 38 kommunestyrerepresentantane om ...
Samla i same sal
Sundag 22. mai er det folkerøysting om kommunesamanslåing. Dersom du ønskjer det, kan du røyste på førehand. Du kan førehandsrøyste berre i den kommunen du har røysterett i. Ta med legitimasjon når du møter fram for å førehandsrøyste. Veljarar som ...
Førehandsrøysting <b>Lom</b> og Skjåk - alternativet!
Lom je v prevádzke cez týždeň, preto najvhodnejší čas na túru je víkend, keď sa tu nepracuje. Ťažba dolomitu začala v miestnom lome v roku 1928, toto ložisko patrí k najvýznamnejším na Slovensku. Cesta cez lom je prašná, vychodená od mechanizmov s ...
Prvomájový pochod na Veľký vrch.
Kampen baud ikkje på nokon stor underhaldningsverdi i vindkulene, der båe laga skifta på å føre kampen. Vågå tok leiinga i kampen etter 30 minuttar spel ved Trond Einstulen. Lom utlikna ni minuttar seinare ved Håkon Gjendem Moen. Båe laga hadde sine ...
Uavgjort i Grov
Vrijdagmorgen 29-4-2016 tussen 11.00 en 12.00 uur waren Wil Dekkers en Tiny Verberk te gast bij het radio programma "SWOM infoblok" van de Lokale Omroep Mill (LOM). De twee gildebroeders mochten reageren op diverse vragen van Leo Hermanussen ...
Het St BarbaraGilde bij de <b>LOM</b>
Vrijdagmorgen 29-4-2016 tussen 11.00 en 12.00 uur waren Wil Dekkers en Tiny Verberk te gast bij het radio programma "SWOM infoblok" van de Lokale Omroep Mill (LOM). De twee gildebroeders mochten reageren op diverse vragen van Leo Hermanussen ...
Het St BarbaraGilde bij de <b>LOM</b>
Postnummer Lom
2687
Bøverdalen
2685
Garmo
2686
Lom
Hoteller
Ankomst
Avreise