Nyheter i Dønna
Kommunestyret behandlet den 27. april en sak der de vedtok dokumentet Kartlegging av helsetilstand og påvirkningsfaktorer for helse i Dønna kommune. Kommunene er pålagt å ha oversikt over helsetilstand, påvirkningsfaktorer, folkehelseutfordringer og ...
Kommunestyret behandlet den 27. april en sak der de vedtok dokumentet Kartlegging av helsetilstand og påvirkningsfaktorer for helse i Dønna kommune. Kommunene er pålagt å ha oversikt over helsetilstand, påvirkningsfaktorer, folkehelseutfordringer og ...
Flåten skal legge ved et anlegg i Lille Åsvær utenfor Dønna på Helgelandskysten. "Henrik Ibsen" er den første fôrflåten som Vard har bygget. Den inneholder fôrsiloer, lugarer til tre personer, kontor, kontrollrom, lager, kjøkken og oppholdsrom ...
Marine Harvest viser frem båter og fôrflåte i Sandnessjøen
360 om utvidet jakttid på grågås og utviding av periode for eggsanking for perioden 2015–2016 i nærmere angitte områder i kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega, Nordland. Bakgrunnen for oppheving følger av Miljødirektoratets vedtak av 30.11.15 ...
360 om utvidet jakttid på grågås og utviding av periode for eggsanking for perioden 2015–2016 i nærmere angitte områder i kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega, Nordland. Bakgrunnen for oppheving følger av Miljødirektoratets vedtak av 30.11.15 ...
Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland 11. april 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 15 og § 16 og forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og ...
Postnummer Dønna
8820
Dønna
8813
Kopardal
8826
Nordøyvågen
8830
Vandve
Hoteller
Ankomst
Avreise