Nyheter i Midsund
Men det er også laget ordninger for å oppmuntre til kommunesammenslåing. Små kommuner som kommer negativt ut, vil få underdekningen kompensert hvis de slår seg sammen med en større kommune. For kommuner som Midsund, Gjemnes og Eide vil det ...
Det er dagen derpå i Midsund kommune. Dagen etter folkeavstemningen. Midsund har fridd til Aukra, men Aukra sa blankt nei. Det var denne ulykkelige kjærligheten vi ville snakke med ordføreren om da vi ankom kommunehuset i Midsund sentrum.
Gjennom samtalar med Midsund kommune, Midsund ungdomsråd og Midsund taxisentral har vi blitt samde om å gjere endringar i ordninga Trygt heim for ein 50-lapp. Frå 7. mai 2016 vil ordninga i Midsund kommune vere som følgjer: Køyredag: Natt til ...
Nytt liv for Antonbua: Midsund kommunestyre vil bygge nytt administrasjonsbygg på Antonbutomta. Den gamle bua skal bevarast og bli kraftig rusta opp. Tilbygget til venstre må vekk. Foto: Olav Skjegstad ...
Frits Inge Godø (V) og Arnstein Misund (H) var sterke talsmenn for at Midsund må takke ja til invitasjonen frå Molde og komme i gang med forhandlingane raskt. Venstre delte seg i denne saka, det vart avgjerande for utfallet. Forhandlingsutvalet hadde ...
Midsund kommune er ein av taparane etter omlegginga av inntektssystemet som regjeringspartia med støtte frå Venstre legg opp til. Torsdag orienterte økonomisjef Arild Sjøvik kommunstyret om saka, der Midsund ser ut til å tape 2,9 millionar kroner i ...
Postnummer Midsund
6475
Midsund
Hoteller
Ankomst
Avreise