Nyheter i Kvam herad
Ledige barnehagelærarstillingar i Kvam herad frå 01.08.16. Publisert: 27. april 2016 kl. 10:00. Ansvarleg: Anne Vestrheim - Personal. Snarvegar. Opnar utskriftstilpassa side i eige vindauga! Tips ein ven om denne artikkelen! Skriv din kommentar til ...
NPB-utvalet har i møte den 08.03.16 vedteke at framlegg til reguleringsplan for bustader på Valland, Norheimsund i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 011/16. Planområde. Planen er fremja i privat regi av Valland Blom og Hage AS ...
Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for bustader på Valland <b>...</b>
NPB-utvalet har i møte den 08.03.16 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Hagen del II og III, Norheimsund i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 012/16. Planområde. Planen er fremja i privat regi av Håkon T. Sandven og ...
Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Hagen del II og III <b>...</b>
I forbindelse med skifte av leverandør av banktjenester, så viser det seg at nokon av kundane har fått sletta sine avtalegiro-avtalar. Me er i dialog med banken og underleverandør for å få løyst problemet så fort som mulig. Dersom underleverandøren ...
Dei seinare åra har Kvam herad måtte gripe tak i dei prosjekta som er nærast føreståande, sjølv om det ikkje har vore utarbeidd detaljerte planar på førehand. Enkelte grupper eller innbyggjarar har etterspurd planar for sitt nærområde. Ved å leggje ...
Nye planar for vatn og avløp – høve til å kome med innspel
eLås er ei elektronisk låsløysing som vert plassert på innsida av dørene til brukarane av Pleie og Omsorg i Kvam. Løysinga skal sikre effektiv og sikker tilgong for Heimesjukepleien til brukarane når det er trong for det. Kvam herad startar med eLås i ...
Kvam herad i bilder
Postnummer Kvam herad
5614
Ålvik
5600
Norheimsund
5632
Omastrand
5612
Steinstø
5630
Strandebarm
5620
Tørvikbygd
5610
Øystese
Hoteller
Ankomst
Avreise