Nyheter i Eidfjord
Eidfjord Pensjonistforening ved Henry Johansen og Arnhild Kristoffersen ber Sortland Eldreråd ta opp en sak om helsestasjon for eldre. Foreningen mener det for få kommuner sastser på forebygging og rehabilitering. Dette ble vedtatt på et medlemsmøte 7.
– Kritikkverdig at så få satser på forebygging
Hotellet i Eidfjord har hatt raude tal i rekneskapen dei siste åra, og for å få hotellet på beina planlegg dei nye eigarane store investeringar i oppgradering av bygget. - Kor mykje det er snakk om er for tidleg å seia, men at det vert store summar er ...
I INTENSJONSAVTALEN ligg det føre at administrasjonen i ein eventuell ny kommune sett saman av Eidfjord, Ulvik og Granvin skal liggja i Eidfjord, eit utbetra helsetilbod med særleg fokus på dei som treng spesialistbehandling skal vera i Ulvik og ...
Den vi tok ut i Eidfjord kommune på Hardangervidda hadde store skadar i nakken og hovudet etter biten. Vi trur det er i kamp med ein annan jerv, då vi såg spor etter to jervar der, seier Golf. Denne jerven vart spora og jakta på i Vinje søndag, men ...
Luster: I helga vart det skotne to jervar, ein i Luster i Sogn og ein i Eidfjord på Hardangervidda, skriv NRK. Dei to jervane vart skotne som del av eit planlagt ekstraordinært uttak av jerv, bestemt av Miljødirektoratet. Jerven som vart skoten i ...
Fire menn frå Eidfjord er i Hardanger tingrett dømde til å betala bøter for å ha køyrt bil ulovleg i Hardangervidda nasjonalpark. Karl Ystanes ky@avisa-hordaland.no · Del på Facebook · Del på Twitter · Del på e-post. Publisert 11.04.2016 kl. 09.55 ...
Postnummer Eidfjord
3598
Dyranut
5783
Eidfjord
3596
Halne Fjellstova
3599
Sandhaug
5785
Vøringsfoss
5784
Øvre Eidfjord
Hoteller
Ankomst
Avreise