Nyheter i Flesberg
Flesberg kommune trenger meddommere til domstolene og er på jakt etter deg som har lyst til å gjøre en viktig innsats for samfunnet. Fristen er 8. april. Lagmannsrett/tingrett/jordskifterett. Det skal velges følgende grupper av meddommere ...
Flyktningetjenesten i Flesberg og Rollag kommuner søker etter kollegaer. Våre to kommuner tar imot 20-30 flyktninger pr år, pluss familieinnvandring. Tjenesten har pr i dag 5 ansatte og er organisert under Nav Numedal.Det søkes etter 2 medarbeidere i ...
Alle planlagte avsetninger er foretatt, herunder en overføring til 2016 på kr. 1.500.000,- i mottatt integreringstilskudd til flyktninger. Netto driftsresultat er på 3,25%. Samlet sett er driften (tjenesteytingen) i balanse, og det samme er frie ...
Flesberg og Rollag kommuner er en del av Numedal og har til sammen ca. 4000 innbyggere. Kommunene har fantastisk flotte friluftsområder med Blefjell og Vegglifjell, og har nærhet til Kongsberg by (20 minutter med bil) med stort utvalg av forretninger ...
Flesberg kommune er en av kommunene som er plukket ut til å delta i kompetansehevingsprogrammet «Barn i rusfamilier – tidlig intervensjon». Dette blir Flesberg kommunes videreføring av - og et løft for - prosjektet «OPPTUR mellom linjene». Programmet ...
Kl. 07:45 Teknikk, plan og ressurs har mottatt flere meldinger fra husstander i Flesberg, som ikke har vann. Kommunens driftsavdeling arbeider med å lokalisere problemet. Kl 08:35 Vannproblemet i Flesberg er nå lokalisert til ett ledningsbrudd på ...
Flesberg i bilder
Postnummer Flesberg
3620
Flesberg
3623
Lampeland
3624
Lyngdal I Numedal
3622
Svene
Hoteller
Ankomst
Avreise