Nyheter i Bærum
Tom Linderud i Bærum kommune er ikke enig med Andresen i at de ikke tenker helhetlig. – Vi har en sykkelstrategi og handlingsplaner for å få til et sammenhengende system på sikt. Det er dessverre slik at en gang- og sykkelvei ikke bare kan rulles ut ...
Her kommer det nye gang- og sykkelveier
Roger Jensen er barn og unges representant i planutvalget i Bærum. Han har ikke stemmerett i utvalget, men uttaler seg i saker som spesielt angår barn og unge i plan- og byggesaker. Nansenparken barnehage er en slik sak, og Jensen har reagert på det ...
Ønsker større uteplass i barnehage på Fornebu
Bærum kommune og Kilen Sjøflyklubb har påtatt seg å etablere et faktagrunnlag i saken. Asplan utførte en støyanalyse som konkluderte med begrenset støynivå i cirka 5–10 sekunder når flyene letter. Asplan analyserte konsekvenser av nedleggelse av ...
Sjøflyhavn har livets rett
Siden jul har Felix Hval Engelstad hatt et par kortere opphold på kirurgisk avdeling på Bærum sykehus. Gutten fra Vøyenenga er veldig skuffet over at det nesten ikke finnes tv-er på rommene. Tiden kan fort bli litt lang hvis han ikke kan følge med på ...
Felix (14) samlet inn tv-er til sykehuset
TAKKER: Jardar Hals, klinikkdirektør ved Bærum sykehus er takknemlig for Felix innsamling av TV-er. (Foto: TRUDE BLÅSMO). DEL. – Vi synes det er meget hyggelig tenkt av en 14-åring å ville bidra til bedre opplevelser for pasienter på Bærum sykehus.
– Flott at en 14-åring vil bidra
Den gangen artisten fikk kontakt med publikum, og vice versa, i den ugjestmilde giganten i Bærum? Det skjedde 1. mai 2016, da verdens største artist, Adele, besøkte Norge for andre gang. Noe av underet skal tilskrives sceneproduksjonen: Hovedscenen ...
Adele-mors arena
Postnummer Bærum
3538
Ringeriksveien
Sollihøgda
Hoteller
Ankomst
Avreise