Nyheter i Gjerstad
Kommunestyrene i Arendal, Tvedestrand, Risør og Gjerstad har alle gjort vedtak om å gå videre i arbeidet for en mulig kommunesammenslåing mellom de 4 kommunene. Samtidig har Risør og Gjerstad gjort et vedtak om også å utrede et alternativ uten ...
Ordførerens uke 18
By- og kommunestyrene i Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Arendal har vedtatt å gå videre med arbeidet for en mulig kommunesammenslåing mellom de fire kommunene, 4K-Øst. En endelig beslutning om kommunesammenslåing vil bli tatt i by- og ...
Innbyggerundersøkelse 4K-Øst
For snarlig tiltredelse er det ledig 100 % stilling som vikar for veileder fram til 14.04.2017. Søknadsfrist 20. mai 2016. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er få flere i arbeid. NAV Gjerstad har 7,6 stillinger og personalet har bred ...
Barneverntjenesten Øst i Agder holder til i helt nye lokaler på Brokelandsheia og dekker behovet for barneverntjenester i kommunene Gjerstad, Tvedestrand, Risør, Vegårshei og Åmli. Stillingens hovedoppgaver vil være å betjene resepsjon og sentralbord, ...
Barneverntjenesten Øst i Agder holder til i helt nye lokaler på Brokelandsheia og dekker behovet for barneverntjenester i kommunene Gjerstad, Tvedestrand, Risør, Vegårshei og Åmli. Stillingen er tillagt oppgaver med undersøkelser og hjelpetiltak i ...
Publikumsvinner: Margreth Olins film Mannen fra Snåsa som handler om Joralf Gjerstad, er svært populær. DEL. VOLDA: Under dokumentarfilmfestivalen i Volda gikk Margreth Olins dokumentar om Snåsamannen av med seieren som publikumsfavoritt.
Folkets favoritt
Postnummer Gjerstad
4980
Gjerstad
4993
Sundebru
Hoteller
Ankomst
Avreise